Нормативні документи

Нормативні документи зареєстровані Мін’юстом

1. Правила екуплуатації трамвая та тролейбуса

    Наказ     

    Додаток_1

    Додаток_2

    Додаток_3

    Додаток_4

    Додаток_5

    Додаток_6

      Додаток 7_docx

      Додаток_8

2. Правила користування трамваєм і тролейбусом у містахУкраїни.

      Втратили чинність (наказ від 23.10.2017 № 277)

3. Правила розміщення зупинок

4.  Інструкція про порядок обліку разових квитків на проїзд у міському електротранспорті та абонементних квитків на проїзд у міському громадському транспорті України і форм облікових документів. Наказ Держбуду України від 11.05.1999 № 116 та зареєстровано у Мін’юсті від 08.06.1999 № 361/3654

5.  Порядок формування тарифів на послугт міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

6. Порядок погодження з Мінінфраструтури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) 

7. Інструкція Про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах ♦ Наказ Мінстату України
від 27.05.96 № 150 та зареєстровано у Мін’юсті від 30.05.1996 № 258/1283 

Втрата чинності від 17.11.2015

8.Постанова НКРЕ від 26.02.2015 № 220 Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню

9. Методика нормування витрат матеріалів

10. Положення про регіональний підрозділ технічної інспекції МЕТ

11. Наказ Мінінфраструктури від 08.07.2013 № 456 про затвердження переліків питань для планових заходів державного нагляду в сфері МЕТ

12. Правила реєстраціі трамвайних вагонів та тролейбусів

13.Тарифи на виконання робіт, пов’язаних з державним технічним оглядом трамвайних вагонів та тролейбусів

14.Положення про атестаційну комісію з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса

15.  Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая і тролейбуса

16. Положення про порядок службового розслідування ДТП

17. Нормативно-правовий акт з охорони праці НПАОП 60.2-1.01-06 «Правила охорони праці на міському електричному транспорті» ♦ Наказ МЧС України від 21.08.2006 № 546 та зареєстровано у Мін’юсті 25.10.2006 № 1146/13020

 

Нормативні акти на які є посилання в Правилах охорони праці на міському електротранспорті

  1.  ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробкуінструкцій з охорони праці

2. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

3. НАПБ Б. 06.001 – 2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки

4. НАПБ Б. 02.005 – 2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки

5. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007

6. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

7. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

8.СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии

9.СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение

10.НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Українв

11. СНИП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительтве (приложения)

12. НАПБ Б.06.004 – 2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автом. уст. гасіння та пожеж. сигналізації

13.СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

14. СНиП_2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

15. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания

16. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

17. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

18.ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

19. ГОСТ 12.4.051-78 Средства индивидуальной защиты органа слуха.Общие технические условия

20.СНиП II-35-76 Котельные установки. Нормы проектирования

21. ДНАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском до 0,07 МПа, водогрійних котлів з темпер. нагріву до 115 град.С

22. ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

23. ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок и газопроводов

24. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

25. ГОСТ 12.2.016-81 Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности

26. ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

27. ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

28.НПАОП 0.00-1-36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

29. ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

30. ДНАОП 0.00-1.05-54 Правила строительства, содержания и осмотра наклонённых рельсо-канатных подъёмников (фуникулёров).

31. НАПБ Б.07.005-86 ОНТП 24-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

32.ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

33. ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

34. ДНАОП 0.00-5.11-85 Типовая инструкция по организации безопасного ведения газоопасных работ

35. ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участвов производства строительно-монтажных работ.

36. ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ Системы вентиляционные. Общие требования

37. ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности.

38. ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность. Общие требования

39. ГОСТ 12.1.001-89 (1999) Ультразвук. Общие требования безопасности

40. ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности

41.Постанова КМУ выд 08.10.97 № 1128 Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння

42. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями

43. ДНАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт з інструментами і пристроями

44.ГОСТ 12.2.009-80 Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

45. НАОП 1.4.10-1.02-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов

46.ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности

47ГОСТ 12.2.026.0—93 Межгосударственный стандарт. Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции

48. НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості

49.НАОП 1.4.40-1.02-90 (вместо 1.4.10-1.07-85) Правила ТБ и произв. санитарии в кузнечно-прессовом и листо-штамп. произв.

50.ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ Работы электросварочные. Требования безопасности

51. ДСТУ 2448-94 Кисневе різання. Вимоги безпеки.

52. ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

53.ГОСТ 12.2.008-75 ССБТ Оборудование для газопламенной обраб. металлов и напыления покрытий. Требования безоп.

54. ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (СТ СЭВ 4564-84) (ГОСТ 12.4.013-85Е).

55. НАОП 1.4.10-1.04-86 Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах.

56. НАОП 1.4.74-1.11-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні.

57. ДНАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві

58.ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

59. ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

60.ГОСТ 12.3.008-75 Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности.

61. ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ Работы окрасочные. Общие требования безопасности

62. НПАОП 28.4-1.13-74 (НАОП 1.4.10-1.13-74) Правила и нормы ТБ, пожарной без. производственной санит. для окрасочных цехов

63. ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

64.ДНАОП 0.00-1.29 -97 Правила защиты от статического электричества

65. ГОСТ 12.1.004-91 (1999) ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования

66.ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

67. РСТ УССР 1965-86 Безопасность дорожного движения. Ограждения дорожные переносные. Технические условия.

68.РСТ УССР 1966- 86 Безопасность дорожного движения. Ограждения дорожные переносные. Правила применения

69.ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок

70.ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ Строительство. Электробезопасность. Общие требования

71.ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

72. ДСТУ 2514-94 Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки.

73. Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

74.ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті

75.ДНАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохыдних кранів

76.ГОСТ 12.3.009-76 ССБТРаботы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

77.ДНАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

78. ДНАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті

79.ДНАОП 5.2.30-1.06-98 Правила безпеки під час роботи на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення

80. ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

 

Інші нормативні документи

1. Положення про книжку водія міського електротранспорту

2.   Положення про порядок експлуатації трамвая та тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху Наказ Держбуду України від 24.12.1997 № 58

3.   Положення про шляховий (дорожній) лист міського електротранспорту Наказ Держбуду України від 05.11.1998 № 252

4.  Форми ремонтно-експлуатаційної документації трамвайних і тролейбусних депо

5.   Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса) Наказ Держбуду України від 10.01.2000 № 6

6. Зміни і доповнення до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)

7.   Норми середнього ресурсу пневматичних шин тролейбусів Наказ Держбуду України від 03.12.2001 № 217

8. Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвая та тролейбуса

9.  Настанова водіям трамвая з перевірки гальм

10.   Настанова водіям тролейбуса з перевірки гальм

11.  Наказ Форма звітності №1-МЕТ(авар)

12.   Методичні рекомендації щодо розрахунку тарифів на послуги міського електротранспорту ♦ Наказ Мінжитлокомунгоспу України від 25.03.2008 № 71

13.   Методичні рекомендації щодо визначення повної собівартості послуг міського електротранспорту ♦ Наказ Мінжитлокомунгоспу України від 25.03.2008       № 72

14.   Методичні рекомендації щодо визначення втрат підприємств міського електричного транспорту у випадках тимчасового закриття або перешкоджання рухові трамваїв чи тролейбусів Наказ Мінжитлокомунгоспу України від 31.12.2010 № 490

15.   Типові навчальний план і програма для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії «Трамвай» Наказ Міносвіти України
від 04.03.1997 № 81

16. Положения про комиссию з безпеки руху підприємств

17. Положення про порядок ведення Книги реєстрації РС, що знаходиться у пробній експлуатації або обкатці без пасажирів

18. Положение о Книге учета заявок водителей горэлектротранспорта

 

 

 

5 Відповіді на “Нормативні документи”
  1. Прошу надрукувати зміст “Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)” , так ні на вашій сторінці ні в інших джерелах його зміст відсутній. Зміст ” положення ” направлений в 2000 році підприємствам МЕТ надрукований неякісно і некоректно та не може бути зразком нормативного документу.

  2. “Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)” прикріплено до відповідного запису (п.9) розділу “Нормативні документи”.
    Нажаль якість відсканованого документа бажає кращого але іншого варіанту немає.

Приєднуйтесь до обговорення!

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


+ 2 = шість