МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ між корпорацією “Укрелектротранс” та Профспілкою працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України

Професійна спілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (далі Профспілка)  в особі Голови – Олексія Романюка, з однієї сторони, та Корпорація  підприємств міського електротранспорту України «Укрелектротранс»  (далі Корпорація ) в особі Генерального директора – Володимира Вірченка, з іншої сторони,  усвідомлюючи нинішній складний  фінансовий та технічний стан багатьох підприємств міського електротранспорту; необхідність  подальшого  розвитку цього важливого сектору інфраструктури міст; дефіцит  кваліфікованих кадрів через низький рівень оплати праці; розуміючи необхідність, перспективність  та користь розширення  співпраці; керуючись прагненням  подолання негативних  явищ економіки  для суб’єктів господарювання цієї галузі  та з метою забезпечення населення якісними та безпечними пасажироперевезеннями, уклали  цей Меморандум про наступне:

  1. Мета Меморандуму

В межах своїх завдань та повноважень, передбачених законодавством, добиватися:

1.1. Створення необхідної нової та вдосконалення  існуючої законодавчої  та нормативно-правової бази для  забезпечення сталого розвитку, ефективного функціонування підприємств міського електротранспорту і безперебійного забезпечення населення безпечними та якісними перевезеннями.

1.2. Справедливого та економічно обґрунтованого ціноутворення на послугу з перевезення пасажирів.

1.3. Бюджетної підтримки та залучення коштів міжнародних фінансових інституцій для інвестиційних проєктів у сферу міського електротранспорту.

1.4. Удосконалення системи підготовки кадрів для галузі та покращення економічних та трудових відносин на підприємствах, підвищення рівня заробітної плати та забезпечення інших соціальних гарантій працівників.

1.5. Участь, в межах повноважень, у процесі прийняття рішень з питань формування та реалізації політики в сфері міського електротранспорту.

  1. Пріоритетні напрямки співробітництва

До основних  напрямків та форм співробітництва  Сторони відносять:

2.1. Ініціювання розробки та затвердження на державному рівні стратегії, цільових програм розвитку міського електротранспорту в Україні.

2.2. Удосконалення державної системи управління та посилення уваги державних органів та органів місцевого самоврядування  до проблем галузі.

2.3. Моніторинг  галузевих проблем, вивчення, узагальнення та пошук оптимальних шляхів запровадження передового досвіду щодо ефективного використання наявних ресурсів, сприяння  зміцненню ремонтно-експлуатаційної бази, модернізації колійного господарства, систем енергозабезпечення та оновленню рухомого складу міського електротранспорту.

2.4. Організація та проведення спільних нарад, круглих столів, науково-практичних конференцій, форумів, інших публічних заходів з метою  узгодження сторонами виваженої та обґрунтованої політики щодо подальшого розвитку міського електротранспорту.

2.5. Проведення моніторингу показників роботи та обмін наявною у підписантів Меморандуму інформацією щодо стану сфери міського електротранспорту, популяризація досвіду  роботи кращих суб’єктів господарювання, соціального діалогу на локальному рівні.

2.6. Захист трудових прав та інтересів працівників підприємств шляхом укладення галузевої, територіальних  угод та колективних договорів.

2.7. Вирішення нагальних фінансових, технічних питань суб’єктів господарювання, в тому числі шляхом звернень, заяв, запитів до їх власників, органів місцевого самоврядування та центральних органів влади, проведення, за необхідності, спільних акцій на підтримку справедливих вимог трудових колективів.

2.8. Сприяння в роботі щодо кадрового забезпечення, запровадження нових навчальних програм, тренінгів для працівників.

2.9. Організація конкурсів, оглядів на краще підприємство міського електротранспорту, професійної майстерності, безпеки праці тощо.

2.10. Створення належних  умов праці та виробничого побуту, організація оздоровлення та відпочинку працівників та членів їх сімей, культурно-масової та спортивної роботи.

2.11. Створення робочих груп, комісій з представників сторін для обговорення та організації роботи, що є предметом цього Меморандуму.

2.12. Організація інформаційного супроводу з питань висвітлення роботи трудових колективів підприємств міського електротранспорту, залучення громадськості до обговорення проблем даної  сфери економіки за допомогою ЗМІ.

  1. Прикінцеві положення

3.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання сторонами та продовжує діяти до моменту припинення повноважень нинішніх складів Ради Корпорації  та Центрального комітету Профспілки.

3.2. Зміна та доповнення формату і форм співпраці сторін цього Меморандуму можливі впродовж усього періоду його дії шляхом внесення пропозицій однією із сторін та їх затвердженням спільним рішенням, яке оформляється додатком до цього Меморандуму.

3.3. Порушення положень цього Меморандуму дає право кожній зі сторін розірвати його в односторонньому порядку із одночасним письмовим інформуванням другої сторони.

3.4. У ході вирішення актуальних питань, що не знайшли свого відображення у цьому Меморандумі, сторони виходитимуть із засад верховенства права і поваги до букви закону, справедливості та взаємної поваги.

      Учинено у місті Одесі 9 вересня 2021 року, українською мовою у двох примірниках (по одному примірнику кожній із сторін), кожен з яких має однакову юридичну силу.

Голова Професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України

                                   Олексій Романюк

Генеральний директор Корпорації  підприємств міського електротранспорту України «Укрелектротранс»

                    Володимир Вірченко

 

Приєднуйтесь до обговорення!

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


6 − = п'ять