Відбулася XXXV конференція корпорації “Укрелектротранс»

22 серпня 2019 року на базі комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» відбулася чергова XXXV конференція корпорації “Укрелектротранс». У конференції взяли участь представники від 35 підприємств та організацій – членів корпорації та ЦК Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України.

Робочі епізоди конференції

Присутні заслухали звіт генерального директора Володимира Вірченка про діяльність корпорації у звітному періоді та ознайомилися з результатами аналізу експлуатаційно-фінансової діяльності підприємств міського електротранспорту України за другу половину 2018 року та першу половину 2019 року (Презентація від доповідача).

Голова Ревізійної комісії корпорації Олександр Вертюх поінформував присутніх про результати фінансово-економічної діяльності корпорації у звітному періоді.

Про стан соціального діалогу та участь Галузевої профспілки у вирішенні проблемних питань міського електротранспорту присутніх поінформував голова ЦК Галузевої профспілки Олексій Романюк.

Керівник КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Євгеній Демчик ознайомив учасників заходу з інфраструктурою підприємства та планами щодо подальшого вдосконалення транспортного обслуговування міським електротранспортом мешканців та гостей міста  Житомира.

Учасники конференції затвердили рішення Ради корпорації про прийняття до складу корпорації «Укрелектротранс» товариств з обмеженою відповідальністю «Крафт Беарінгс» та «Виробнича компанія «Єврофорвард Україна» (обидва м. Київ), а також приватного підприємства «Ремкомплект» (м. Хмельницький) та виключення зі складу корпорації приватного підприємства «Елтранс». Конференцією визначені завдання щодо подальшої діяльності корпорації на наступний період.

Учасники конференції були поінформовані про нову продукцію і послуги для потреб експлуатаційних підприємств міського електротранспорту від Львівського заводу «Електронтранс» (Презентація Електронмаш), ТОВ «Крафт Беарінгс» (презентація) та ТОВ «Дозор Україна» (Презентація Дозор Україна).

Конференцією було одноголосно прийнято рішення:

Рішення XXХV конференції корпорації «Укрелектротранс»

м. Житомир                                                                                    22 серпня 2019 р.

Заслухавши та обговоривши звіт генерального директора корпорації «Укрелектротранс» В.В. Вірченка «Про роботу корпорації у звітному періоді та завдання на наступний період», учасники конференції відмічають, що за період від XXXIV корпорацією була проведена певна робота відповідно до покладених на неї завдань. Радою та дирекцією здійснювалася координація діяльності членів Корпорації у сфері спільних інтересів, співпраця з центральними органами виконавчої влади, всеукраїнськими та галузевими громадськими об’єднаннями у питаннях законодавчо-нормативного забезпечення та вирішення поточних питань міського електротранспорту.

З метою вирішення на законодавчому рівні проблемних питань впровадження і функціонування автоматизованих систем оплати та реєстрації проїзду у міському пасажирському транспорті та розвитку міського електротранспорту Корпорація увійшла до складу робочої групи з впровадження електронного квитка на транспорті та робочої підгрупи з питань розробки стратегії розвитку електротранспорту в Україні, створених Міністерством інфраструктури України. Крім того, для вирішення питань, що виходять за рамки повноважень Мінінфраструктури (у фінансових, економічних, фіскальних сферах) Корпорація вступила до Української Ради Бізнесу на правах асоційованого члена. 

Для покращення доступу підприємств галузі до діючої законодавчо-нормативної бази у сфері міського електротранспорту, оперативного інформування членів корпорації з актуальних питань галузі було оновлено та упорядковано структуру і розроблено новий дизайн web-сайту корпорації на якому висвітлювалася аналітична, нормативно-правова та інша інформація щодо міського електротранспорту, в тому числі результати роботи підприємств галузі.

На засіданнях Фінансово-економічної та Науково-технічної рад корпорації розглядалися актуальні питання фінансово-економічного, науково-технічного та нормативного забезпечення галузі.

Підготовлено та проведено тематичні конференції і семінар-практикуми з актуальних питань та обмін досвідом роботи на міському електротранспорті, зокрема в містах Івано-Франківську, Львові та Києві.

Забезпечено проведення Всеукраїнського конкурсу на краще підприємство міського електротранспорту, моніторинг проблематики міського електричного транспорту, тощо.

Учасники Конференції

в и р і ш и л и:

 1. Інформацію генерального директора Корпорації В.В. Вірченка про роботу корпорації «Укрелектротранс» за звітний період взяти до відома. Роботу проведену Радою та Дирекцією корпорації у звітному періоді схвалити.

Дирекції корпорації «Укрелектротранс»:

 • забезпечити виконання заходів, передбачених Основними напрямками роботи корпорації «Укрелектротранс» на період з 1 вересня 2019 по 1 вересня 2020 років;
 • представляти та відстоювати спільні інтереси членів корпорації в центральних і місцевих органах влади, всеукраїнських громадських організаціях;
 • проводити роботу спрямовану на законодавчо-нормативне врегулювання актуальних питань функціонування міського електротранспорту та інформаційно-аналітичне забезпечення підприємств галузі;
 • забезпечити координацію роботи по створенню представницького органу роботодавців у сфері міського електротранспорту.

Рекомендувати керівникам підприємств міського електротранспорту вжити заходів, спрямованих на:

 • впровадження досвіду підприємств міського електротранспорту міст Вінниці, Одеси, Івано-Франківська та Житомира щодо укладання договорів з органами місцевого самоврядування на умовах, передбачених статтею 11 Закону України «Про міський електричний транспорт»;
 • включення до місцевих бюджетів фінансування потреб підприємства з оновлення рухомого складу, ремонту, модернізації та утримання об’єктів міського електротранспорту;
 • приведення тарифів на проїзд у трамваях та тролейбусах у відповідність до собівартості перевезень відповідно до вимог законодавства;
 • впровадження сучасних автоматизованих систем оплати та реєстрації проїзду;
 • збільшення обсягів пасажироперевезень за рахунок удосконалення маршрутної мережі міського громадського транспорту, усунення невиправданого дублювання маршрутів міського електротранспорту автоперевізниками;
 • підвищення якості та безпеки надання транспортних послуг;
 • покращення експлуатаційних показників роботи підприємств, підвищення ефективності використання основних засобів виробництва;
 • оптимізацію експлуатаційних витрат;
 • підвищенню престижності праці працівників галузі;
 • недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
 • створення регіональних галузевих організацій роботодавців підприємств міського електротранспорту та об’єднання їх у Всеукраїнське галузеве об’єднання роботодавців;
 • сприяння входженню до складу Корпорації нових членів з числа підприємств і організацій, що співпрацюють з підприємствами міського електротранспорту.

Просити Міністерство інфраструктури України вжити заходів щодо:

 • прискорення затвердження в установленому порядку підготовленої корпорацією нової редакції Правил експлуатації трамвая та тролейбуса;
 • розширення переліку проектів з кредитування Європейськими фінансовими установами оновлення рухомого складу та інших об’єктів інфраструктури міського електротранспорту;
 • встановлення пільгового тарифу на електроенергію для міського електротранспорту;
 • доповнення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 420 Переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес, послугами з пасажирських перевезень міським електротранспортом;
 • розроблення нових та перегляду застарілих законодавчо-нормативних актів з нагальних питань функціонування міського електротранспорту, які насамперед стосуються розвитку міського електротранспорту, адаптації його до ринкових умов роботи та встановлення єдиних для усіх перевізників правил на ринку міських пасажирських перевезень;
 • сприяння поширенню договірних відносин місцевих органів влади на всі підприємства відповідно до Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1045, а також на підприємства, що здійснюють міські автобусні перевезення
 1. Інформацію голови Ревізійної комісії корпорації О.М. Вертюха про підсумки ревізії фінансово-господарської діяльності корпорації «Укрелектротранс» за період з 01.08.2018 р. по 31.07.2019 р. взяти до відома. Акт Ревізійної комісії та річний баланс корпорації за 2018 рік затвердити.
 2. Затвердити розмір членських внесків підприємств і організацій – членів корпорації «Укрелектротранс» на 2020 рік з урахуванням його збільшення на 20 відсотків відносно поточного року.
 3. Інформацію голови ЦК Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України О.І. Романюка про роботу ЦК Галузевої профспілки по вирішенню питань колективів підприємств міського електротранспорту України взяти до відома.
 4. Інформацію начальник КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Є.О. Демчика про стан та напрямки роботи комунального підприємства з покращення транспортного обслуговування мешканців та гостей міста Житомира взяти до відома.
 5. Затвердити Основні напрямки роботи корпорації «Укрелектротранс» на період з 1 вересня 2019 по 1 вересня 2020 років.
 6. Затвердити рішення Ради корпорації щодо прийняття в члени Корпорації «Укрелектротранс» ПП «Ремкомплект», ТОВ «Крафт Беарінгс», ТОВ «Виробнича компанія «Єврофорвард Україна» та виключення з її складу МПП «Елтранс».
 7. Взяти до відома інформацію представників підприємств членів корпорації щодо продукції і послуг для потреб міського електротранспорту.

Приєднуйтесь до обговорення!

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


2 × = два